Dane kontaktwe

Deklaruję chęć uczestnictwa dziecka w zajęciach dodatkowych:
J. angielskiJ. niemieckiJ. hiszpańskiZajęcia taneczneJoga dla dzieci

Imię i nazwisko dziecka

Szkoła/Przedszkole

Klasa/Grupa

Numer kontaktowy

Adres email

Imię i nazwisko rodzica (opiekuna)

Uwagi (terminy uczestnictwa dziecka w szkolnych zaj. dodatkowych):

Deklarując chęć uczestnictwa dziecka akceptujesz regulamin
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, podanych w powyższym formularzu, wyłącznie w celu zapisania dziecka na zajęcia dydaktyczne. Więcej informacji na temat przetwarzania przez administratora danych osobowych uzyskają Państwo tutaj.

Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Powyższe nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody przed jej cofnięciem.
Przysługuje Pani/Panu prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego – Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do skorzystania z formularza.
Decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.

[recaptcha]

Zapisz dziecko na kurs
Ta strona używa cookies. Czytaj więcej na temat polityki cookies.