Dane kontaktwe

  Kurs/szkolenie: (proszę wybrać)
  Angielski (egzamin Cambridge First)Niemiecki (egzamin Goethe Zertifikat B2)Szkolenie metodologiczne - Nauczanie języka obcego dzieci w wieku przedszkolnymWarsztat jogi dla dzieci

  Imię i nazwisko

  Adres e-mail

  Numer telefonu

  Preferowane dni i godziny zajęć:

  Niniejszym oświadczam, że podane przeze mnie w niniejszym kwestionariuszu dane są zgodne ze stanem faktycznym. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w związku z nauką w Szkole Dziecięcych Doświadczeń (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dn. 29 sierpnia 1997 r.).
  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, podanych w powyższym formularzu, wyłącznie w celu zapisania się na zajęcia edukacyjne. Więcej informacji na temat przetwarzania przez administratora danych osobowych uzyskają Państwo tutaj.

  Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
  Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Powyższe nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody przed jej cofnięciem.
  Przysługuje Pani/Panu prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego – Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
  Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do skorzystania z formularza.
  Decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.

  Zapisz dziecko na kurs
  Ta strona używa cookies. Czytaj więcej na temat polityki cookies.