Dane kontaktwe

Temat: Powtórzenie materiału. Body and animals.

Słownictow: cat , dog, fish ,butterfly, rabbit, bird , monkey, pig , jump, swim, run, fly, climb, face, teeth, hands, face, hair, teeth, bathroom

Zwroty:

Can you jump like a rabbit?

Wash your hands!
Dry your hands!
Wash your face!
Brush your teeth!
Brush your hair!

Śpiewamy piosenkę z pokazywaniem

„Wash your hands”

 

 

Zabawa ruchowa– pokazujemy części ciała, tak jak w piosence, stopniowo przyspieszając. Po wysłuchaniu piosenki prosimy dzieci aby wskazały podane przez nas części ciała, używamy zwrotu: Show me eyes, show me nose itd.

 

Zabawa się w naśladowanie zwierząt, mówimy głośno Monkey can climb, dog can run itd.,  pokazujemy tą czynność, dzieci powtarzają ruchy. Na koniec zabawy nauczyciel mówi polecenia bez wykonywania tej czynności, np. rabbit can jump, dzieci same po wysłuchaniu polecenia wykonują daną czynność.

Walking in the jungle song – śpiewamy i tańczymy z dziećmi do piosenki.

Piosenka na pożegnanie:

 

Anna Stempniak
Zapisz dziecko na kurs
Ta strona używa cookies. Czytaj więcej na temat polityki cookies.