Dane kontaktwe

Temat przewodni:  Powtórzenie materiału. House.  What’s for breakfast?

 

Słownictwo: dirty, clean, fork, plate, knife, spoon, bowl, cup, sandwiches, bread , butter, honey, ham, cheese, jam, chicken, pizza, biscuits, apples, bananas, chicken, tomatoes, lettuce. eggs, celery,  house, bedroom, bathroom, living room, kitchen, garden,

 

Przed posiłkiem myjemy ręce z piosenką ( z pokazywaniem):

 

Piosenka: Wash your hands

 

 

Przygotowanie do posiłku

Przygotowujemy kanapki na śniadanie, pytając z czym dzieci lubią jeść kanapki. Możemy przygotować przykładowe produkty: ser, szynka, sałata, pomidor, dżem.

Dialog:

What do you like for a breakfast?

Lektor: Do you like sandwiches with cheese/ jam/ham/ ?

Dziecko: I like sandwiches with …… /I don’t like sandwiches with…. Dziecko odpowiada z czym lubi lub nie lubi kanapki.

Lektor: What do you like to eat/ drink?
Dziecko:  I like….

 

Piosenka:

 

Dzieci wykonują polecenia nauczyciela:

N: Please go to the bathroom/ kitchen/ livingroom. Dziecko idzie do wskazanego przez nauczyciela miejsca, śpiewając piosenkę: Knock, knock, knock on the bathroom door (możemy wspomagać w śpiewaniu). Odpowiadamy: Please, come in and close the door.

 

Nauczyciel wydaje polecenie: N: Please go to the kitchen/ living room and give me banana/ orange juice. Dziecko przynosi i podaje nauczycielowi usłyszany przedmiot. ( może być to zabawka, jedzenie, lub inne przedmioty)

 

Piosenka na zakończenie zajęć ( dzieci mogą do niej sprzątać)

Anna Stempniak
Zapisz dziecko na kurs
Ta strona używa cookies. Czytaj więcej na temat polityki cookies.