Dane kontaktwe

Temat: Powtórzenie materiału. Let’s go shopping. Pizza party.

Słownictwo: Toy Store, Supermarket, Bakery, Candy Store, Cake Shop, Bookstore, Butter, tea, cocoa, sugar, milk, bread, croissant, roll, donat, cake, biscuite, muffin, chocolate, lollipop candy, book, comic, kite, car

 

Prezentujemy dzieciom piosenkę: „ Let’s go shopping”- w celu prezentacji miejsc zakupów

 

 

Zadajemy dzieciom pytania do piosenki:

What can you buy at Toy Store/ Candy Store?

Dziecko odpowiada: I can buy a car/ chocolate?

 

Piosenka:

 

Dialog

Teacher: Are you hungry?

Student:Yes , I am.

Teacher:: Do you want some sweets?

Student:Yes, please.

Teacher:: Are you thirsty?

Student:Yes , I am.

Teacher:: Do you want some lemonade?

Student:Yes, please.

 

Zabawa: Pizza party

Piosenki:

„ Pizza party song”- w celu wprowadzenia słownictwa

Komponujemy wspólną pizzę z poznanych dotychczas składników. W tym celu przygotowujemy wycięte z papieru koło ( podkład do pizzy). Na nim będziemy układać składniki. Lektor śpiewa: Please , give me tomatoes on my pizza. Dziecko sąsiednie podaje kartę z tomatoes. Kolejno dzieci śpiewają komponenty swojej pizzy.

Na koniec prosimy aby dzieci powiedziały z jakimi składnikami lubią pizze:

I like pizza with…

I don’t like pizza with…

 

Piosenka na pożegnanie:

Anna Stempniak
Zapisz dziecko na kurs
Ta strona używa cookies. Czytaj więcej na temat polityki cookies.