Dane kontaktwe

27 kwietnia

Temat przewodni:  Pizza party

Słownictwo: dirty, clean, fork, plate, knife, spoon, bowl, cup, chicken, pizza,  chicken, tomatoes, lettuce, eggs, celery.

 

 Przygotowanie do posiłku

Przed posiłkiem myjemy ręce z piosenką ( z pokazywaniem):

 

Piosenka: Wash your hands

Zabawa z Mystery box: Wkładamy przedmioty potrzebne do nakrycia stołu: plate (talerz), fork (widelec), spoon (łyżkę), knife ( nóż), bowl (miskę) , cup (kubek). Śpiewając piosenkę, prosimy aby dzieci pojedynczo wyciągały przedmioty z budełka.

Mystery Box #1

 

 

 

Dialog:

Pass me the spoon!

Here you are!

Put the spoon on the table!

 

Zabawa w  grupie

Na sygnał lektora „Pass mi the spoon” wskazane dziecko odnajduje prawidłowy przedmiot, po kolei dzieci podają sobie łyżeczkę i powtarzają zwrot. Łyżeczka dociera do ostatniego dziecka. Na sygnał „Put the spoon on the table!” ostatnie dziecko układa łyżeczkę na stole. Podobnie postępujemy z kolejnymi elementami zastawy.

 

Zabawa: Pizza party

 Piosenki:

„ Tomatoes and cheese”- w celu wprowadzenia słownictwa

 

 

Komponujemy wspólną pizzę z poznanych dotychczas składników. W tym celu przygotowujemy wycięte z papieru koło ( podkład do pizzy). Na nim będziemy układać składniki. Lektor śpiewa: Please , give me tomatoes on my pizza. Dziecko sąsiednie podaje kartę z tomatoes. Kolejno dzieci śpiewają komponenty swojej pizzy.

Na koniec prosimy aby dzieci powiedziały z jakimi składnikami lubią pizze:

I like pizza with…

I don’t like pizza with…

 

 

Piosenka na pożegnanie:

Anna Stempniak
Zapisz dziecko na kurs
Ta strona używa cookies. Czytaj więcej na temat polityki cookies.